Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2012

Στην Aegis τα media της Mondelez International


Στην Aegis Media ανατέθηκε ο κύριος όγκος του media planning & buying της Mondelez International (πρώην Kraft) πανευρωπαϊκά, ύψους 200 εκατ. λιρών.
Η Aegis Media αναλαμβάνει όλες τις αγορές της Δ. Ευρώπης, εκτός της Μ. Βρετανίας και Ιρλανδίας, όπου η PHD θα διαχειρίζεται τις αντίστοιχες υπηρεσίες. Όσον αφορά στη Δυτική Ευρώπη, ανάδοχος του λογαριασμού ήταν η Mindshare, η οποία χειριζόταν μεταξύ άλλων τις αγορές της Γαλλίας, του Βελγίου, της Ολλανδίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας, της Ιταλίας και της Ελλάδας, οι οποίες περνούν πλέον στην Aegis Media.
Η αναθεώρηση των υπηρεσιών media στόχευσε στην ικανοποίηση αναγκών όπως συνδυασμός ξεκάθαρης, προκαθορισμένης στρατηγικής με δημιουργικότητα, υποστήριξη στην ανανέωση της επικοινωνιακής στρατηγικής προσέγγισης, συνέπεια στην χρήση κοινών εργαλείων και τεχνικών, αξιοποίηση και διασπορά βέλτιστων πρακτικών.

Η Mondelez International βρίσκεται σε διαδικασία επανεξέτασης του τρόπου λειτουργίας της, όσον αφορά στην εστίαση σε αναπτυσσόμενες αγορές, στην ενσωμάτωση των digital media όπως mobile και social, με τηλεόραση και έντυπη διαφήμιση, καθώς και άλλων καναλιών όπως διαφήμιση εντός καταστημάτων (in-store), στην ιδιαίτερη εστίαση στην καταναλωτική ομάδα των νέων ενηλίκων, στην ισορροπία μεταξύ διεθνούς και τοπικής προσέγγισης, κ.α.


ΠΗΓΗ: www.marketingweek.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου